Pons.hu weboldalunk cookie-kat használ a felhasználói élmény javítása és a weboldal hatékony működésének biztosítása érdekében. Ezek közül néhány elengedhetetlenül szükséges a weboldal alapvető funcionalitásának biztosításához (szükséges cookie-k), míg az az egyéb cookie-k (marketing cookie-k) segítenek weboldalforgalmunk elemzésében, optimalizálásában.

További információ a Cookie tájékoztatóban.

A present tense és a present perfect képzése

A present tense és a present perfect képzése
Tanuld meg a present simple és continuous, illetve a present perfect igeidők képzését! 

Angol igeidők képzése

Sok angolul tanuló mumusa az igeidők képzése közti különbségek megjegyzése. Cikkünkben most konkrétan a present simple és continuous, illetve a present perfect igeidőkre térünk ki, amelyeket kicsit részletesebben is kibontunk. 

Present simple és Present continuous

A present simple a következő esetekben lehet hasznunkra:

 • rendszeres vagy szokásos események kifejezésére: He usually plays tennis on Friday. (Általában pénteken teniszezik.)
 • általános érvényű kijelentések esetén: We never play badminton. (Soha nem játszunk tollaslabdát.)
 • menetrendek, órarendek, rendezvények előre rögzített események és ünnepnapok esetén: The train arrives at 16.35. (A vonat 16.35-kor érkezik.)
 • bevezető mondatok az elhangzottak időben közeli visszaadására (függő beszéd igeidő változtatása nélkül): Tim says (that) he’s ill. (Tim azt mondja, hogy beteg.)

A present simple az I, you, we, you, they személyekben maga a főnévi igenév. A he, she, it (E/3) alakban egy -s kerül a főnévi igenév végére. 

A tagadó kijelentések, kérdések és rövid válaszok képzéséhez a do segédigére van szükségünk (vagy egy módbeli segédigére).

Állító kijelentés:

I/you/we/you/they play tennis. 
He/She/It plays tennis.

Tagadó kijelentés:

I/you/we/you/they don't play tennis. 
He/She/It doesn't play tennis.

Kérdés:

Does he/she/it play?
Can you play?

Rövid válasz:

Yes, he/she/it does. / No, he/she/it doesn't.
Yes, I can. / No, I can't.

A present continous igeidőt a következő esetekben használjuk:

 • éppen zajló cselekvések: I’m diving at the moment. (Jelenleg búvárkodom.)
 • „ez idő tájt” zajló, hosszabb cselekvések: She’s diving this week. (A héten búvárkodik.)
 • tervezett, határozott, jövőbeli szándékok: They’re diving next Monday. (Jövő hétfőn búvárkodnak.)
 • A present continuous igeidőt legtöbbször tevékenységet vagy folyamatot jelentő igéknél használjuk.
 • Az állapotot jelentő igékből általában nem képezünk continuous alakot, legfeljebb akkor, ha tevékenységet fejeznek ki. Ilyenkor a jelentésük is megváltozik:
  These oranges taste sweet. - Ezeknek a narancsoknak édes az ízük. / Mary is tasting the soup. - Mary megkóstolja a levest.
 • A következő igék -ing alak nélküliek: pl. see, hear, feel, notice, be, have, contain, possess, belong, think, believe, understand, know, want, prefer, hope, like, love, hate.

A present continous képzése a következő: am/are/is + present participle (=ing alak)

Állító kijelentés:

I am/I'm playing.
He/She/It is/'s playing
You/We/They are/'re playing.

Tagadó kijelentés:

I'm not playing.
He/She/It's not/isn't playing.
You/We/They're not/aren't playing.

Kérdés:

Am I/Is he (she, it) playing?
Are you (we, you, they) playing?

Rövid válasz:

Yes, I am./He (...) is./You (...) are.
No, I'm not./He (...)'s not./You (...)'re not.

Present perfect simple és Present perfect continuous

A present perfect simple akkor használatos, ha egy múltbéli cselekvés jelenre gyakorolt hatását, illetve eredményét akarjuk leírni, például:

 • éppen lezárult cselekvések (just): This cake’s hot – I’ve just taken it out of the oven. (Ez a sütemény forró - épp most vettem ki a sütőből.)
 • még meg nem történt dolgok (never, not … yet)He’s never seen a doctor in his life. (Soha életében nem járt orvosnál.)
 • arra vonatkozó kérdések, hogy valami már/egyszer már megtörtént-e (yet, ever)Have you ever had an allergic reaction? (Volt már valaha allergiás reakciód?)
 • olyan múltban kezdődött állapotok, amelyek a jelenben is tartanak (since, for, all day long…)I’ve known Marc for years. (Évek óta ismerem Marcot.)

A present perfect simple képzésének módja: has/have + past + past participle (=főnévi igenév + ed vagy a rendhagyó igei alak)

Állító kijelentés:

I/you/we/you/they have/'ve finished
He/She/It has/'s finished

Tagadó kijelentés:

I/you/we/you/they have not/'ve not/n't finished
He/She/It has not/'a not/n't finished

Kérdés:

Haven't I (...) finished./Hasn't he (...) finished.

Rövid válasz:

Yes/No I have/haven't.
Yes/No he has/hasn't.

A present perfect continuous olyan cselekvéseknél használjuk, melyek mostanáig tartottak, és még folytatódni is tudnak (gyakori kísérőszavak a since, for, all day…); Ilyenkor a cselekvés folyamatát akarjuk hangsúlyozni. Magyarul ilyenkor legtöbbször jelen időt használunk, és rendszerint a már szót is mondani szoktuk hozzá: Dad has been working in the garden all afternoon, and he’s still busy. (Apa egész délután a kertben dolgozott, és még mindig elfoglalt.) / It’s been raining since midday. (Dél óta esik az eső.)

Az állapotot jelentő igékből általában nem képezünk continuous alakot, legfeljebb akkor, ha tevékenységet fejeznek ki.

A present perfect continuous képzése: has/have + been + present participle (=ing alak)

Állító kijelentés:

I/you/we/you/they have/'ve been diving
He/She/It has/'s been diving

Tagadó kijelentés:

I/you/we/you/they have not/'ve not/n't been diving
He/She/It has not/'a not/n't been diving

Kérdés:

Haven't I (...) been diving./Hasn't he (...) been diving.

Rövid válasz:

Yes/No I have/haven't.
Yes/No he has/hasn't.

PONS Igék és igeidők gyakorlása ANGOL

Az igékben és az igeidőkben segít most legújabb gyakorlónk, a PONS Igék és igeidők gyakorlása ANGOL, mellyel kis lépésekben haladva fejlesztheted, megerősítheted vagy frissítheted az angoltudásodat, nyelvtani ismereteidet. Ezen felül kiegészítő magyarázatokat találsz azokhoz a részekhez, amiket éppen gyakorolni szeretnél.

 

Az 1. rész az igealakok képzésével foglalkozik – itt az igék helyes ragozását ismételheted át, illetve azt, hogy hogyan lehet bizonyos igei szerkezeteket és igeidőket helyesen képezni. A 2. rész témája az ige a mondatban. A fejezetben azt gyakorolhatod, hogy hogyan kell használni az igét a mondaton belül, és hogyan válaszd ki a helyes igeidőt. A feladatokat nyelvtani témák szerint válogattuk össze. Minden nyelvtani témához három nehézségi szint áll rendelkezésedre. A fejezetek elején egy bevezető oldalt találsz, ahol az adott téma legfontosabb alapvetéseit gyűjtöttük össze, és ezeket számos példamondattal szemléltettük. Ugyanitt nézhetsz utána a szabályoknak is, ha gondjaid adódnának a feladatok megoldásával. A megoldásokat természetesen megtalálod a könyv végén.

Gyakorolj, és legyél perfekt az igékből és igeidőkből!

Tartalomhoz tartozó címkék: angol nyelvtan